Afbeeldingsresultaat voor opc server logo

Open Platform Communications

OPC is een standaard voor gegevensuitwisseling tussen industriële automatiseringssystemen onderling. Het in 1996 ontwikkelde protocol droeg tot 2011 de naam OLE voor Process Control waarin OLE stond voor Object Linking and Embedding. Het gaat om uitwisseling van actuele waarden en de status van datapunten, bijvoorbeeld de toestand van een schakelaar of temperatuur, tot complete records met actuele alarmstatussen en historische procesgegevens.

Data wordt uitgewisseld op basis van OLE. De standaard is ontwikkeld door zo’n 270 leveranciers van hardware en software (PLC (Programmable Logic Controller) en SCADA) in samenwerking met Microsoft. Deze leveranciers zijn verenigd in de OPC Foundation. OPC is gebaseerd op verschillende Microsofttechnologieën zoals DCOM en bestaat uit een aantal standaardinterfaces, -eigenschappen en -methoden om gegevensuitwisseling mogelijk te maken in procesbeheersing en fabricageprocessen. OPC is onderdeel van de Microsoft interNet Application Architecture for Manufacturing (DNA-M).

De meest gebruikte standaard is OPC Data Access (OPC DA). Hij bestaat uit het uitwisselen van waarden van datapunten tussen applicaties en informatie over welke datapunten beschikbaar zijn in een controller (de namespace). Bijzonder is dat behalve de waarde van zo’n datapunt ook de status (is de data goed, twijfelachtig of ongeldig) en een timestamp (wanneer de waarde voor het laatst gemeten is) uitgewisseld wordt.

PowerSign leest de data rechtstreeks en direct (live) uit de OPC database.

Wij tonen op een eenvoudige manier Uw data, aan de hand van KPI’s, Dashboards.

Afbeeldingsresultaat voor presentationpoint dashboard
Afbeeldingsresultaat voor presentationpoint kpi