Voorkomen is beter dan genezen.

Schermen kunnen helpen medewerkers er te op wijzen bepaalde handelingen op een bepaalde manier uit te voeren.

Ongevallen kunnen vermeden worden.

Een slechte fysieke houding kan nefaste gevolgen hebben op langere termijn.

Gevaarlijke stoffen dienen correct behandeld te worden.  Gassen bijvoorbeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal ongeval vrije dagen zo hoog mogelijk houden  is steeds een doel.