Afbeeldingsresultaat voor six sigma

 

 

 

 

 

 

 

 

Six Sigma is een managementstrategie bestaande uit een verzameling kwaliteitsmanagementmethoden, voornamelijk van statistische aard waarmee men de kwaliteit van productie- en administratieve processen stap voor stap kan verbeteren.

Deze methode werd in 1986 door Motorola in de VS ontwikkeld en deze wordt tegenwoordig in vele sectoren van het bedrijfsleven toegepast.

Wanneer een bedrijf besluit om Six Sigma toe te gaan passen wordt vaak een expertgroep gevormd van mensen binnen verschillende onderdelen van de organisatie.

Het idee achter Six Sigma is dat als je een goed eindproduct wil leveren, dan zullen ook alle deelproducten van goede kwaliteit moeten zijn.
  • DMAIC /DMADV (Define, Measure, Display, Analyse, Improve, Control / Design, Verify)
  • Displaying progress : tonen van de voortgang
  • KPI’s / Meetgegevens : tonen/analyseren van de meetgegevens aan de hand van bijvoorbeeld een dashboard.
  • Excel, SQL, tekst, ODBC, XML,…
  • Grafieken, Charts, tabellen
  • Real-time / directe data uit de productieomgeving.
  • Automatisch
  • Meten = Weten
  • Lean (waiting,motion,processing…)